›   › 
Eurovent certifikace

Eurovent certifikace

Zde najdete odkaz na stránky certifikační autority Eurovent a na certifikované filtry Camfil. Současně si zde můžete snadno ověřit, zdali váš stávající dodavatel filtrů dodává filtry certifikované společností Eurovent a dokládá tak jejich plnou shodu s novým standardem ISO 16890 jedině platným od 1. července 2018.

Eurovent pro Camfil

 Eurovent certifikát

Dále zde najdete odkaz na nezávislou zkušebnu filtrů VTT ve Finsku, kde obvykle Camfil všechny své filtry testuje a nechává klasifikovat:

VTT - nezávislá zkušebna filtrů