›   › 
EN779:2012 - 30.6.2018 konec platnosti!!!

EN779:2012 - 30.6.2018 konec platnosti!!!

Nový evropský standard pro klasifikaci filtrů atmosférického vzduchu.

 

Je to nový evropský standard pro klasifikaci filtrů atmosférického vzduchu, který vstoupil v platnost na podzim roku 2012. Jeho cílem je klasifikovat vzduchové filtry atmosférického vzduchu způsobem založeným na testování jejich nejnižší dosahované účinnosti filtrace. Tento údaj je potom označován jako minimální účinnost (ME). To co už bylo avizováno při schvalování doposud platného standardu EN779:2002 se stává realitou. Nová norma je nadnárodní iniciativa, kterou velmi vítáme a je krokem k lepšímu a čistšímu životnímu prostředí v uměle větraných budovách, ke stabilní čistotě prostředí u technologií a výrobních procesů. Současně nabízí provozovatelům filtrů atmosférického vzduchu jednoznačný podklad k posouzení kvality a účinnosti jimi nakupovaných filtrů.

 

Nová norma také pomůže vymýtit řadu problémů. Jeden z těch zásadních je problém elektrostatického nabití filtrů ze syntetických materálů. Zatímco takové filtry mohou prokazovat dobrou počáteční účinnost filtrace, po velmi krátké době a vybití elektrostatického náboje ztratí schopnost filtrovat s účinností požadovanou normou. To v důsledku znamená výrazné zhoršení jejich schopnosti čistit vzduch.

Bohužel, jeden z důsledků výše uvedených skutečností je to, že stále příliš mnoho evropských budov nyní používá filtry F7 vyrobené ze syntetických tkanin, které mají ME (minimální účinnost) mezi pouhými 5 a 10 procenty. To znamená, že 90 až 95 procent znečišťujících látek obsažených ve venkovním ovzduší si stále nachází cestu do budov a kontaminuje tak vnitřní prostředí ve kterém se učí, pracují, lečí, sportují – prostě žijí lidé.

 

Tím, že nová norma klasifikace filtrů atmosférického vzduchu EN779:2012 je založena na minimální požadované účinnosti (ME), takové málo účinné filtry budou s velkou pravděpodobností z trhu vytlačeny. Současně tak norma bezesporu přispěje i k velkému rozvoji syntetických filtračních materiálů, jež nabídnou podstatně vyšší odlučování prachových částic než je tomu doposud . Bohužel, cena za toto vynucené zlepšení bude i vyšší tlaková ztráta filtrů a zvýšená spotřeba elektrické energie. Ne však u filtrů Camfil Farr - na to se můžete spolehnout!

 

Produktové portfolium a neustálý vývoj ve společnosti Camfil Farr vždy nabízí řešení, jež jsou o krok vpřed jak před standardy i před konkurenčními výrobci. S filtry Camfil Farr vždy dostáváte ty nejúčinnější filtry atmosférického vzduchu, filtry s velmi dlouhou životností a nízkými provozními náklady. Abyste se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči, rádi Vás pozvrmr k návštěvě výrobního závodu, kde uvidíte celý průběh výroby a testování filtrů dle platných standardů. Stačí se jen ozvat!